четверг, 3 сентября 2015 г.

Поштовий словник

Поштова скринька
Абонементна скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, що встановлюється в об'єктах поштового зв'язку і орендується адресатом на визначений термін для одержання на його ім'я поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань.

Абонентська поштова скринька - спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих
поштових відправлень.

Абонентська поштова шафа - спеціальна шафа з абонентськими поштовими скриньками із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у під'їздах, вестибюлях житлових та адміністративних будинків для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень.

Адресат (одержувач) - юридична або фізична особа, якій адресується поштове відправлення, телеграфне чи інше повідомлення.

Адресний бік поштового відправлення – бік, передбачений для зазначення найменування та поштової адреси відправника та адресата.

Акти Всесвітнього поштового союзу (Акти ВПС) - Статут, Загальний регламент Всесвітнього поштового союзу, Всесвітня поштова конвенція, Регламент письмової кореспонденції, Регламент поштових посилок, Угода та Регламент Угоди про службу поштових платежів.

Базова мережа об’єктів поштового зв’язку – визначена національним оператором поштового зв’язку кількість відділень поштового зв’язку, що забезпечує доступ до універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України за встановленими показниками якості.

Бандероль - поштове відправлення з друкованими виданнями, діловими паперами, предметами культурно-побутового та іншого призначення, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України.

Блок поштовий – спеціальна форма видання поштових марок;

Відділення поштового зв’язку – об’єкт поштового зв’язку, який надає користувачам послуги поштового зв’язку з пересилання поштових відправлень та поштових переказів, а також інші послуги згідно із законодавством. Залежно від умов обслуговування відділення поштового зв’язку поділяються на такі типи: стаціонарні, центральні, пересувні, сезонні.

Відправлення електронної пошти – повідомлення, що подається для пересилання на паперовому або електронному носії інформації, передається з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і доставляється/вручається одержувачу відтвореним на паперовому або електронному носії інформації. Відправлення електронної пошти, відтворене на паперовому носії інформації, доставляється/вручається одержувачу упакованим як письмова кореспонденція;

Відправлення “EMS” – міжнародне реєстроване поштове відправлення з вкладенням документів та/або товарів, що приймається, перевозиться і доставляється найшвидшим способом;

Відправлення кур'єрської пошти - листи (пакети) і посилки, оброблювані і доставляються в прискореному порядку з використанням кур'єра.

Відправлення «Прискорена пошта» – внутрішнє реєстроване відправлення з вкладенням документів та/або товарів, що приймається, перевозиться і доставляється найшвидшим способом.

Відправник – фізична або юридична особа, прізвище, ім’я та по батькові або найменування якої зазначені на поштовому відправленні, бланку поштового переказу в спеціально призначеному для цього місці, яка безпосередньо або через уповноважену особу подає оператору поштового зв’язку для пересилання поштове відправлення, поштовий переказ;

Вкладні мішки - мішки невеликого розміру, до яких вкладається рекомендована кореспонденція, а до горловини підв'язується конверт з письмовою картою CN 31, CN 32.

Внутрішньорегіональний поштовий маршрут - поштовий маршрут, який з’єднує об’єкти поштового зв’язку окремо взятого регіону (області), забезпечує підвезення пошти до доставних дільниць.


Вручення поштової одиниці, поштового переказу - виробнича операція видачі реєстрованої поштової одиниці, виплати коштів за поштовим переказом одержувачу.

Всесвітній поштовий союз (ВПС) - міжнародна організація в галузі поштового зв'язку.

Вузол поштового зв’язку - об’єкт поштового зв’язку, що створюється в обласних центрах, містах обласного підпорядкування, районних центрах, призначений для організації поштового зв’язку на закріпленій за ним території, оброблення пошти, що до нього надходить і що з нього відправляється з поштовими маршрутами, та безпосереднього надання всіх видів послуг поштового зв’язку у власному операційному залі.

Гасіння поштової марки - виробнича операція з нанесення відбитка календарного штемпеля на поштову марку.

Дрібний пакет - міжнародне рекомендоване поштове відправлення із зразками товарів, дрібними предметами подарункового та іншого характеру, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України.

Депеша - міжнародна згрупована поштова одиниця, що пересилається між установами обмінювання міжнародної пошти.

Депеша - пошта (мішок або декілька мішків з письмовою кореспонденцією, періодичними друкованими виданнями, поштою у великій кількості, дрібними пакетами, відправленнями з оголошеною цінністю, посилками і порожніми мішками (або група посилок, не запакованих у поштову тару), що відправляються водночас з місця міжнародного поштового обміну однієї країни до відповідного зарубіжного місця міжнародного поштового обміну іншої країни
згідно з Керівництвом з направлення міжнародної пошти за однією письмовою картою CN 31 чи CN 32 або посилковою картою CP 86 чи CP 87.

Дефектна поштова одиниця - поштова одиниця з пошкодженою оболонкою або поштова одиниця, маса якої не відповідає зазначеній

Доставляння поштових одиниць - виробнича операція з переміщення простих поштових одиниць, поштових повідомлень, періодичних друкованих видань по доставній дільниці та закладання їх у поштові доставні скриньки або у поштові абонентні скриньки

Доставна дільниця – територія, яка закріплюється для обслуговування за одним листоношею.

Засоби поштового зв'язку - поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв'язку, поштові марки, марковані конверти та картки, а також будівлі (приміщення в будівлях), що використовуються для надання послуг поштового зв'язку.

Каталог - збірник-перелік періодичних друкованих видань, прийнятих до поширення вроздріб і за передплатою.

Кур'єрські послуги - послуги поштового зв'язку з приймання, обробки, зберігання, перевезення, доставки (вручення) поштових відправлень від відправника до одержувача, що надаються оператором поштового зв'язку, який не є національним оператором поштового зв'язку, виключаючи доставку товарів, що не відносяться до поштових відправлень.

Кур’єрська служба – господарська діяльність з доставки кореспонденції або товарів в найкоротші терміни – «від дверей до дверей» або від дверей замовника до місця призначення, який останнім часом дуже швидко розвивається. Доставка ділової кореспонденції, листів і вантажів, виконання доручень.

Користувачі послуг поштового зв'язку (користувачі) - фізичні та юридичні особи, які користуються послугами поштового зв'язку.

Лист - поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України.

Листоноша – працівник поштового зв’язку, якому доручено доставку поштових відправлень адресатам додому. Автомобіль поштовий – спеціально обладнаний транспортний засіб поштового зв’язку із нанесеними на ньому розпізнавальними знаками та кольорографічним оформленням, який використовується операторами поштового зв’язку для надання послуг.

Маркований конверт, маркована картка – поштовий конверт, бланк поштової картки, виготовлені за встановленим стандартом із надрукованою на них поштовою маркою.

Мережа поштового зв'язку - сукупність об'єктів поштового зв'язку і поштових маршрутів;

Малий аркуш - 4-10 однакових або 7-10 різних поштових марок художніх, надрукованих на окремому аркуші з полями, зайнятими пам'ятним текстом, художньо оформленими або чистими;

Маркований конверт, маркована картка - поштовий конверт, бланк поштової картки, виготовлені за встановленим стандартом із надрукованою на них поштовою маркою;

Магістральний поштовий маршрут - поштовий маршрут, який з’єднує об’єкти поштового зв’язку (пункти обміну) різних регіонів України.

Маркувальна машина - пристрій, призначений для нанесення на письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв'язку, дату приймання та іншу інформацію;

Мережа поштового зв'язку - сукупність об'єктів поштового зв'язку і поштових маршрутів.

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

Міжнародні поштові відправлення (МПВ) - упаковані й оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи (прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі та спеціальні мішки "М" (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою "EMS", що приймаються для пересилання за межі України, надходять до України, а також переміщуються територією України транзитом підприємствами (операторами) поштового зв'язку.

Міський поштовий маршрут - поштовий маршрут, який з’єднує об’єкти поштового зв’язку в межах міста, забезпечує виїмку письмової кореспонденції з поштових скриньок міста, доставку/забір відправлень з сервісом “Кур’єрська доставка” та відправлень “Прискорена пошта”, доставку міжнародних поштових відправлень, підвезення пошти до доставних дільниць.

Місце міжнародного поштового обміну (ММПО) - виробничий підрозділпідприємства поштового зв'язку, який здійснює: оброблення МПВ; пред'явлення їх митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення; відправлення за призначенням.

Номінальна вартість поштової марки – вартість послуги поштового зв'язку, що зазначається на поштовій марці арабськими цифрами або латинськими літерами.

Національний оператор поштового зв'язку (національний оператор) - оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Номінальна вартість поштової марки - вартість послуги поштового зв'язку, що зазначається на поштовій марці арабськими цифрами або латинськими літерами;

Нормативна (розрахункова) мережа – кількість відділень поштового зв’язку, визначена відповідно до Нормативів.

Нульовий кілометр (англ. Kilometre Zero (km 0), фр. point zéro) — в багатьох країнах світу особливий знак в центрі столиці, якій символізує початкову точку відліку дорожніх відстаней. Аналогічне поняття існує також для окремих доріг (початок відліку кілометрових знаків). Історично склалося, що нульовий кілометр часто припадає на ріг головного поштамту міста. У Києві нульовий кілометр відзначений колоною на Майдані Незалежності перед поштамтом. Проте кілометри відраховуються від рогу поштамту (не враховуючи колони портику).

Об'єкти поштового зв'язку - поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональні вузли, вузли поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку, пункти поштового зв'язку та інші підрозділи, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв'язку;

Оператор поштового зв'язку (оператор) - суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв'язку.

Операційне вікно - робоче місце на виробничому об'єкті оператора пошти, де користувачеві надаються послуги. 

Підприємство (оператор) поштового зв'язку - суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому порядку надає послуги поштового зв'язку.

Переказ грошових коштів (поштовий переказ) - послуга поштового зв'язку щодо виконання доручення користувача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей.

Пересилання поштових відправлень (поштових переказів) - сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (поштових переказів);

Письмова кореспонденція - прості та рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, секограми та дрібні пакети;

повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу – повідомлення, яким оператор поштового зв’язку доводить до відома відправника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого поштового відправлення, виплати коштів за поштовим переказом та прізвище одержувача;


Посилка - поштове відправлення з предметами культурно-побутового та іншого призначення, не забороненими законодавством до пересилання, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;

Послуги поштового зв'язку - продукт діяльності оператора поштового зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів.

Посткроссинг (англ. Postcrossing) — проект, створений для можливості отримання листівок з усього світу; виник під впливом буккроссингу. В основі принципу обміну листівками лежить єдина база всіх учасників проекту, а також механізм видачі адрес, спрямований на те, щоб різниця між відправленими і отриманими листівками у кожного учасника була мінімальною. При цьому в посткроссінгу має місце система непрямого обміну, тобто відправляючи листівки одним користувачам, учасник отримує їх від інших.

Пошта – установа, призначена для пересилання між визначеними місцевостями і за встановленою таксою листів, друкованих творів, товарних зразків, посилок, грошових сум тощо. Це системно організований зв’язок (рух поштових відправлень), який входить як підсистема в загальне поняття зв’язку.

Пошта у великій кількості - пошта, до якої належать відправлення письмової кореспонденції у кількості 1500 відправлень  і більше від одного й того самого відправника, що надходять водній депеші або за один день, якщо в день складається декілька депеш, а також 5000 відправлень і більше від одного й того самого відправника, поданих протягом двох тижнів.

Поштова адреса — місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо). Формат поштової адреси в Україні визначений постановою Кабінету Міністрів України № 1051 від 17.10.2012 р.. Правила адресування поштових відправлень, поштових переказів описано в однойменному розділі «Правил надання послуг поштового зв'язку», що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270

Поштова адреса – адреса відправника та адресата, яка зазначена на поштовому відправленні, бланку поштового переказу у спеціально призначеному для цього місці. Зазначення на поштовій картці, листі, бандеролі, секограмі, дрібному пакеті, мішку “М”, посилці, прямому контейнері, відправленні “EMS” поштової адреси і найменування відправника та адресата є ознакою поштового відправлення;

Поштова безпека - визначений законодавством комплекс заходів, спрямованих на захист таємниці інформації у поштовому зв'язку, збереження поштових відправлень, грошових коштів та засобів поштового зв'язку.
Поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;

Поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, що надаються національним оператором;

Поштова скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток.

Поштові відправлення - листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України.

поштове відправлення з оголошеною цінністю – реєстровані лист, бандероль, посилка, прямий контейнер, які приймаються для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником;

поштове відправлення з післяплатою – поштове відправлення з оголошеною цінністю, під час подання якого відправник доручає оператору поштового зв’язку стягнути визначену ним суму вартості відправлення з одержувача і переслати її за зворотною адресою поштовим переказом;
Поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій;

Поштовий зв'язок загального користування - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості всім користувачам;

Поштовий зв'язок спеціального призначення - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку окремим категоріям користувачів;

Поштовий індекс - код поштової адреси у вигляді умовного цифрового позначення об'єктів поштового зв'язку, в тому числі сільських населених пунктів, у яких відсутні відділення зв'язку.

Поштовик - поштовий службовець; поштар розм.

Поштова безпека - комплекс заходів щодо забезпечення збереження об'єктів і засобів поштового зв'язку, захисту прав і законних інтересів користувачів послуг поштового зв'язку, операторів поштового зв'язку та їх працівників.

Поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, що надаються національним оператором.

Поштова марка стандартна - поштова марка, що видається для масового використання для оплати послуг поштового зв'язку, які надаються національним оператором.

Поштова марка художня - художньо оформлена поштова марка, яка видається до пам'ятних дат, ювілеїв або з певної тематики.

Поштовий блок - одна або кілька поштових марок, надрукованих в один і більше рядів на спеціальному аркуші і оточених більш широким, ніж у марок, полем.

Поштовий конверт – 1. упаковка, виготовлена за встановленим стандартом і призначена для пересилання письмових повідомлень та іншого вкладення відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку;
2. (поштова картка) з оригінальною маркою - конверт (картка), на якому (якій) надрукована поштова марка, що окремо не видавалася.

Поштова марка – державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв’язку, що надаються національним оператором.

Поштові марки (в тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках) є засобом оплати послуг поштового зв'язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються національним оператором. Серія поштових марок - видання поштових марок однієї тематики або присвячених певній події.

Пересувне відділення поштового зв’язку – відділення поштового зв’язку, організоване на спеціально обладнаному автомобілі для обслуговування користувачів, а також для перевезення та моторизованої доставки поштових відправлень, поштових переказів, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень та поштових переказів;

Поштова скринька – скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток.

Приймання поштового відправлення, поштового переказу – виробнича операція, яка полягає в оформленні поштового відправлення, поштового переказу, що подаються для пересилання;

Просте поштове відправлення – поштове відправлення, яке приймається для пересилання без видачі розрахункового документа та доставляється/вручається без розписки;

прямий поштовий контейнер під пломбою (печаткою) відправника (прямий контейнер) – внутрішнє реєстроване поштове відправлення з вкладенням товарів та інших матеріальних цінностей у спрощеній упаковці, пересилання якого здійснюється без розкриття.
Пункт міжнародного поштового обміну (ПМПО) - виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, який здійснює безпосередній обмін депешами з міжнародною поштою із зарубіжними поштовими службами.

Регламент поштового зв’язку – сукупність (система) постійних або тимчасових правил, що регулюють внутрішню організацію та форми діяльності поштового зв’язку.

реєстроване поштове відправлення – поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку;

рекомендоване поштове відправлення – реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок “M”, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення.
Розповсюджувач ЗПО – суб’єкт господарювання (юридична особа, фізична особа – підприємець), який здійснює реалізацію ЗПО відповідно до законодавства в обсягах та асортименті, визначених договором купівлі-продажу ЗПО, укладеним з УДППЗ «Укрпошта» (філіалом підприємства).

Розрахунковий документ
– документ встановленої відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує надання послуг поштового зв’язку.

Спеціальне право запозичення (СПЗ) - умовна розрахункова одиниця Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка застосовується країнами-членами Всесвітнього поштового союзу для визначення тарифу на поштові відправлення.

Секограми - письмові повідомлення, написані секографічним способом, друковані видання для сліпих, кліше із знаками секографії, що подаються у відкритому вигляді, а також звукові записи та спеціальний папір, призначені виключно для сліпих, за умови, що вони відправляються офіційно визнаними установами для сліпих або на їх адресу.

Соціальні функції, що покладені на пошту - надання універсальної послуги поштового зв'язку, забезпечення єдиного рівного доступу до поштових послуг, зв'язку та комунікацій, розповсюдження друкованої кореспонденції і т. д.

Сезонне відділення поштового зв’язку – відділення поштового зв’язку, організоване для обслуговування санаторно-курортних, оздоровчих установ тощо впродовж певного періоду року.

Сельбищна територія – територія, до якої входять ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у тому числі навчальних, проектних, науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожня і транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об’єкти зеленого будівництва й місця загального користування.

Стаціонарне відділення поштового зв’язку – відділення поштового зв’язку, організоване в певному населеному пункті з визначеною територією обслуговування.

Точка присутності – місце надання послуг поштового зв’язку, розміщене у приміщенні селищної ради, будинку культури, бібліотеки, магазину, заправочної станції, а також територія обслуговування користувачів листоношами (доставна дільниця).

Транзитний поштовий обмін – поштовий обмін, що складається з поштових відправлень, які одержано з об’єктів поштового зв’язку для відправлення до інших об’єктів поштового зв’язку.

Універсальні послуги поштового зв'язку - набір послуг поштового зв'язку загального користування встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою.

Філателістична продукція - ЗПО зі спеціальними погашеннями, картмаксимуми, конверти "Першого дня", клясери та альбоми з поштовими марками, які реалізуються як товар за цінами, встановленими національним оператором.

Франкувальна машина — машина, яка обробляє поштові відправлення: ставить штемпель, який є замінником поштової марки, штемпель поштового погашення з датою і підраховує загальну суму зборів за поштові відправлення. За допомогою цієї машини можуть здійснюватися наступні операції: штемпелювання, франкування, наклейка етикеток на конверти всіх класів кореспонденції, всіх форм і розмірів і ін.

Фулфілмент (англ. fulfillment) – комплекс рішень з обробки замовлень, переважно для e-commerce, від моменту оформлення замовлення - до моменту доставки його до дверей споживача.
Аутсорсинг Фулфілмента для інтернет-магазинів - комплексне рішення обробки замовлень в інтернет-торгівлі.

Художній маркований конверт - поштовий конверт з малюнком у лівій частині лицьового боку та надрукованою поштовою маркою;

Художня маркована картка - поштова картка з малюнком та надрукованою поштовою маркою.

Центральне відділення поштового зв’язку – відділення поштового зв’язку, організоване для координації роботи відділень поштового зв’язку певної території, взаємодії з місцевими органами влади та надання послуг.

Штампувальний поштовий пристрій – пристрій, призначений для оформлення поштових відправлень, поштових переказів, супровідної та іншої поштової документації;
 
Штриховий кодовий ідентифікатор – штрихова позначка, побудована за певними правилами і призначена для автоматичної ідентифікації реєстрованих поштових відправлень.

 


POS-термінал – електронний пристрій, за допомогою якого держатель платіжної картки має змогу сплатити за товари, послуги або отримати готівку в касах уповноважених банків. В результаті проведеної операції, держатель картки обов'язкового отримує чек.
 

Скорочення:

ЗПО  (скор. - знаки поштової оплати) – поштові марки, блоки, марковані конверти та марковані картки.
ДКД - дільниця кур’єрської доставки;
ВПЗ - відділення поштового зв’язку;
МПВ - Міжнародні поштові відправлення 
ШКІ - штриховий кодовий ідентифікатор
ЦОС - Центр обслуговування споживачів
ЦПЗ - Центр поштового зв'язку


Російською:

АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ШКАФ - по определению ФЗ "О почтовой связи" от 9 августа 1995 г. специальный шкаф с ящиками, устанавливаемый в жилых домах, а также на доставочном участке в сельской местности для получения адресатами почтовых отправлений. 

Адресат – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее, если не предусмотрено иное, – физическое лицо), или юридическое лицо, которым адресованы почтовые отправления;

Адресные данные пользователей услуг почтовой связи – информация о физических лицах (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), почтовый адрес) или юридических лицах (наименование и почтовый адрес).

Внутреннее почтовое отправление - отправление, принимаемое для пересылки и доставки адресату в пределах территории Украины.

Бандероль - почтовое отправление с печатными изданиями, деловыми бумагами и другими предметами, вложение, размеры, масса и способ упаковки которого предусмотрены настоящими Правилами.

Доплатная письменная корреспонденция - простая письменная корреспонденция, пересылка которого отправителем частично или полностью не оплачена;

Доставка почтового отправления - перемещение почтового отправления из производственных объектов места назначения в абонентский, абонементный почтовый ящик, или по иному адресу, указанному отправителем;

Заказное почтовое отправление — почтовое отправление, при отправке которого пользователю выдается квитанция о принятии, а при доставке от адресата требуется подписание соответствующего документа.

Заявленная стоимость — сумма компенсации, заявленная отправителем при принятии почтового отправления, и подлежащая выплате ему или назначенному им лицу в случае утери, кражи почтового отправления (письмо, посылка) или повреждения имеющихся в нем предметов

Категория почтового отправления - совокупность признаков, определяющих порядок и условия приема, обработки, пересылки и доставки почтового отправления (простое, заказное, с объявленной ценностью, со специальными отметками);

Консигнация - услуга пересылки международных почтовых отправлений, сгруппированных одним отправителем в адрес одного получателя;

Контрольные сроки прохождения — сроки, назначенные соответствующим органом исполнительной власти с принятия почтового отправления до доставки адресату.

Категория почтового отправления - совокупность признаков, определяющих порядок и условия приема, обработки, перевозки и доставки (вручения) почтового отправления (простое, заказное, с объявленной ценностью, обыкновенное).

Контрольный срок (контрольные сроки пересылки почтовых отправлений, почтовых переводов денег, отправлений ускоренной и курьерской почты) - срок, в течение которого оператор должен осуществить пересылку отправлений от производственного объекта места их приема до производственного объекта места их выдачи.

Курьерская связь – вид почтовой связи по оказанию курьерских услуг

Курьерские услуги – услуги почтовой связи по приему, обработке, хранению, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений от отправителя до получателя, оказываемые оператором почтовой связи, не являющимся национальным оператором почтовой связи, исключая доставку товаров, не относящихся к почтовым отправлениям.

Национальный оператор почтовой связи (национальный оператор) — почтовый оператор, назначенный соответствующим органом исполнительной власти для оказания универсальных услуг почтовой связи и почтово-финансовых услуг.

Международная почтовая связь - обмен почтовыми отправлениями между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств

Международный ответный купон - купон, выпускаемый Международным бюро Всемирного почтового союза, печатаемый на бумаге с водяными знаками, изображающими крупным шрифтом аббревиатуру "UPU".

Место международного почтового обмена - объект почтовой связи, осуществляющий обработку поступающих от иностранных почтовых администраций международных почтовых отправлений, принятых в Украине и пересылаемых открытым транзитом, а также их отправку по назначению.


Место международного почтового обмена — объект почтовой связи, где осуществляется таможенный контроль и оформление международных почтовых отправлений.

Мешок "М" - международное почтовое отправление (специальный мешок), содержащее печатные издания, направляемые одним отправителем одному и тому же адресату

Нумерация - цифровое, буквенное, символьное обозначение или комбинации таких обозначений, в том числе коды, предназначенные для однозначного определения (идентификации) сети связи и (или) ее узловых или оконечных элементов

Объекты почтовой связи - обособленные подразделения организаций почтовой связи (почтамты, прижелезнодорожные почтамты, отделения перевозки почты при железнодорожных станциях и аэропортах, узлы почтовой связи), а также их структурные подразделения (почтовые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие подразделения)

Операторы почтовой связи - организации почтовой связи и индивидуальные предприниматели, имеющие право на оказание услуг почтовой связи.
 

Опорный пункт - специально запирающийся металлический шкаф, предназначенный для временного хранения корреспонденции и печати, подвозимой почтальону.

Организации почтовой связи - юридические лица любых организационно-правовых форм, оказывающие услуги почтовой связи в качестве основного вида деятельности.

Пакет - Небольшая посылка или большое письмо.

Посылка - отправление, по размеру большее, чем письмо, и содержащее товарные вложения

Почтовая связь - вид связи, представляющий собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств 

Почтовое отправление (почтовый перевод) с уведомлением о вручении  - почтовое отправление (почтовый перевод), при подаче которого отправитель поручает оператору почтовой связи сообщить ему или указанному им лицу, когда и кому вручено почтовое отправление (выплачен почтовый перевод) 

Почтовое отправление с наложенным платежом - почтовое отправление с объявленной ценностью, пересылаемое между объектами федеральной почтовой связи, при подаче которого отправитель поручает объекту федеральной почтовой связи взыскать установленную им денежную сумму с адресата и выслать ее по адресу отправителя 

Почтовое отправление с объявленной ценностью - почтовое отправление, принимаемое с оценкой стоимости вложения, определяемой отправителем 

Почтовые отправления - адресованные письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые контейнеры

Почтовый абонентский ящик - специальный запирающийся ящик, предназначенный для получения адресатами почтовых отправлений 

Почтовый адрес - место нахождения пользователя с указанием почтового индекса соответствующего объекта почтовой связи 

Почтовый индекс - условное цифровое обозначение почтового адреса, присваиваемое объекту почтовой связи 

Почтовый маршрут - путь следования почтового транспорта между объектами почтовой связи 

Почтовый перевод - денежные средства, пересылаемые в рамках оказания услуги почтового перевода денежных средств 

Почтовый перевод денежных средств - услуга организаций федеральной почтовой связи по приему, обработке, перевозке (передаче), доставке (вручению) денежных средств с использованием сетей почтовой и электрической связи 

Почтовый шкаф опорного пункта - специальный запирающийся шкаф, предназначенный для временного хранения почтовых отправлений на доставочных участках или для получения адресатами почтовых отправлений.

Почтовый ящик - специальный запирающийся ящик, предназначенный для сбора простых писем и почтовых карточек

Простая посылка - посылка без оценки стоимости вложения, которая принимается от отправителя с выдачей квитанции и выдается получателю под расписку. 

Прямой почтовый контейнер - почтовое отправление с товарами и другими материальными ценностями, опломбированное (опечатанное) отправителем в установленном порядке и направляемое к месту назначения 


Дефектное отправление - отправление, имеющее признаки доступа к вложению (нарушения целости упаковки), или вес которого не соответствует весу при приеме.

Почтовое отправление с уведомлением о получении - регистрируемое почтовое отправление, при подаче которого отправитель поручает оператору почты сообщить ему или указанному им лицу, когда и кому вручено почтовое отправление.

Отправления ускоренной почты - письма (пакеты) и посылки, обрабатываемые и доставляемые в ускоренном порядке.

Посылка - почтовое отправление с товарами и другими предметами, вложение, размеры, масса и упаковка которого предусмотрены настоящими Правилами;

Нерозданные почтовые отправления - не доставленные (не врученные) адресату в течение установленного срока почтовые отправления, которые из-за отсутствия обратного адреса не возвращены отправителю;

Почтовое отправление с наложенным платежом - почтовое отправление, при подаче которого отправитель поручает оператору почты получить с адресата сумму наложенного платежа;

Прямой почтовый контейнер - почтовое отправление в виде контейнера с товарами и другими материальными ценностями, опломбированного (опечатанного) отправителем в установленном порядке и направляемого до места назначения без вскрытия в пути.

Мелкий пакет - международное заказное почтовое отправление с единичными образцами товаров, мелкими предметами подарочного характера, вложение, размеры, масса и упаковка которого предусмотрены соответствующими Правилами.

Международное почтовое отправление - отправление, принимаемое для пересылки Письмо - почтовое отправление, пересылаемое в виде конверта с письменным вложением.

Отправление ускоренной почты – почтовое отправление массой до тридцати килограммов, доставляемое (вручаемое) ускоренной почтой.

Пересылка – совокупность технологических операций по приему, обработке, хранению, перевозке и доставке (вручению) почтовых отправлений

Пользователи услуг почтовой связи – юридические и физические лица, являющиеся отправителями и (или) получателями почтовых отправлений, а также потребителями иных услуг почтовой связи.

Почтовая организация - субъект естественной монополии, оказывающий регулируемые общедоступные услуги почтовой связи. 

Почтовая связь – вид связи, представляющий собой производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, хранение, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений и оказание иных услуг почтовой связи; почтовая связь общего пользования – вид почтовой связи, обеспечивающий прием, обработку, хранение, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений, выплату пенсий, пособий, компенсаций, а также прием подписки на печатные средства массовой информации и доставку печатных средств массовой информации, оказание иных услуг почтовой связи с использованием сети почтовой связи на всей территории Республики Беларусь на основании публичного договора

Почтовый маршрут – путь следования почтовых транспортных средств между объектами почтовой связи.

Почтовый чек — денежный документ, выдаваемый почтовым оператором владельцу текущего почтового счета и выплачиваемый представлявшему его лицу;

Почтово-финансовые услуги (далее — финансовые услуги) — деятельность, осуществляемая национальным оператором в финансовой сфере 

Почтовый счет — счет, открываемый национальным оператором для совершения операций с денежными средствами физических и юридических лиц;


Почтовый вклад — денежные средства, принимаемые национальным оператором от физических и юридических лиц наличностью или путем перечисления и отражаемые на их почтовых счетах, при условии возврата вклада по первому требованию с начислением процентов согласно соответствующему договору (до востребования) или при условии возврата после истечения установленного договором срока (срочный), либо на иных не противоречащих закону условиях.

Район доставки - находящаяся в зоне обслуживания определенная территория, закрепленная за каждым предприятием связи, осуществляющим доставку почтовых отправлений и периодической печати. Район доставки делится на доставочные участки, размеры которых определяются временем, необходимым для их обслуживания почтальонами с учетом установленной частоты и контрольных сроков доставки. Доставочные участки намечают сначала ориентировочно, а затем каждый из них уточняют методом нормирования. 

Раздельный учет - система сбора и обобщения информации о доходах, затратах и задействованных активах раздельно по каждому виду услуг и в целом по иной деятельности, оказываемых почтовой организацией.

Регулируемые услуги - общедоступные услуги почтовой связи.

Служебное почтовое отправление — почтовое отправление, отправляемое операторами почтовой связи в служебных целях.

Сеть почтовой связи – совокупность объектов почтовой связи, а также транспорта, технических и иных средств почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, хранение, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений, выплату пенсий, пособий, компенсаций, а также прием подписки на печатные средства массовой информации и доставку печатных средств массовой информации, оказание иных услуг почтовой связи.

Тайна почтовой связи – тайна переписки, почтовых отправлений и иных сообщений, входящих в сферу деятельности операторов почтовой связи, не подлежащая разглашению без согласия пользователя услуг почтовой связи.

Универсальные услуги почтовой связи – услуги почтовой связи общего пользования, предоставление которых государство гарантирует всем пользователям услуг почтовой связи на территории Украины по доступным тарифам

Ускоренная почта – услуга почтовой связи общего пользования, при которой доставка (вручение) почтовых отправлений осуществляется в минимальные сроки;

Услуги почтовой связи – действия или деятельность по приему, обработке, хранению, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, денежных средств, печатных средств массовой информации;

Электронный знак почтовой оплаты – графическая информация, наносимая на отправления письменной корреспонденции и предоставляющая возможность считывания ее техническими средствами.

Почтовые отправления - письменная корреспонденция, посылки, почтовые контейнеры, а также печатные издания в соответствующей упаковке;

Почтовый перевод денег - услуга по пересылке денег с использованием почтовой сети и иной связи с заполнением формы бланка установленного образца, утвержденного уполномоченным органом

Тариф - размер оплаты услуг оператора почты, установленный в соответствии с законодательством

Тариф на услуги почтовой связи — размер платы за предоставление услуг почтовой связи, устанавливаемый специально уполномоченным органом, оператором или провайдером почтовой связи в порядке, установленном законодательством

место международного почтового обмена - производственный объект оператора почты, в котором осуществляется обработка входящих и исходящих международных почтовых отправлений, а также производится органами государственных доходов таможенный контроль указанных отправлений

Пункт международного почтового обмена — место осуществления международного почтового обмена;

услуги электронной почты - услуги связи, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями или документами без применения бумажных носителей

Гашение — отметка или другой штемпелеванный знак любого типа на почтовой марке, обозначающий отправку или получение почтового отправления, проставляющийся ручным штемпелем, штемпелевальной машиной или шариковой ручкой в целях пресечения повторного использования почтовой марки

Надпечатка — любой текст или рисунок, нанесенный на лицевую сторону почтовой марки уже после того, как она была отпечатана, для обозначения новой номинальной стоимости или для изменения других элементов марки

Почтовая связь — единая технологическая система объектов и транспортных средств, обеспечивающих принятие, сортирование, перевозку, доставку почтовых отправлений адресату;

Услуги почтовой связи — деятельность по принятию, сортированию, хранению, перевозке и доставке почтовых отправлений адресату;

Универсальные услуги почтовой связи — услуги почтовой связи, указанные с приемлемыми тарифами, которыми могут пользоваться все слои населения на территории Азербайджанской Республики, и состоящие в общем использовании;

Ускоренная услуга почтовой связи — услуга почтовой связи, обеспечивающая самую быструю обработку и доставку физических почтовых отправлений.

Цех (участок) по обработке и сортировке почты - осуществляет выемку писем из почтовых ящиков, обработку исходящей, входящей простой и заказной корреспонденции, обработку входящей печати по отделениям почтовой связи города, обработку и обмен почтой с пунктами ГСП.

Участок по доставке корреспонденции и печати  - осуществляет сортировку корреспонденции по доставочным участкам почтальонов, производит доставку почты адресатам, а также выдачу корреспонденции через абонентные почтовые ящики и “до востребования”.
   
Укрупненное доставочное отделение почтовой связи (УДОС) - отделение почтовой связи (самостоятельное или функционирующее при почтамте, РУПС, ГУПС) специализирующееся, как правило, на обработке и моторизованной доставке письменной корреспонденции и периодической печати на территории нескольких отделений связи или целого города.

Курьерская услуга — принятие и доставка почтовых отправлений адресату одним курьером;

Оператор почтовой связи — физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги почтовой связи.

Обменный пункт (ОП) - объект почтовой связи, осуществляющий обработку исходящей, входящей и транзитной почты, а также прямых почтовых контейнеров под пломбой (печатью) отправителя. 

Почтовое отправление — почтовые карточки, письма, телеграммы, денежные переводы, бандероли, мелкие пакеты, секограммы, специальные мешки «М», посылки, принятые оператором почтовой связи для доставки по определенному адресу;

Простое почтовое отправление — почтовое отправление, принимаемое от пользователя для отправки без регистрации и выдачи квитанции, и при доставке которого от адресата не требуется никакой подписи.

Секограмма — почтовое отправление, в котором имеются издания с выпуклым шрифтом, предусмотренные для слепых.

Электросургучница - устройство, предназначенное для подогрева сургуча при опечатывании почтовых отправлений с объявленной ценностью, посылок, страховых почтовых вещей, сейфов, шкатулок, помещений и т. п.


Штемпелевальная машина - предназначена для нанесения на письменную корреспонденцию (письма, почтовые карточки) оттиска календарного штемпеля и для гашения знаков почтовой оплаты (почтовых марок). Оттиск календарного штемпеля содержит наименование предприятия связи, дату и время штемпелевания (рис., а); оттиск погашения почтовой марки — три волнистые линии (рис., б). Ш. м. работает след. образом: пачка писем (карточек), предварительно подобранных адресом в одну сторону и с одинаковым (в верхнем правом углу) расположением марок, из накопителя поступает в сепаратор, откуда письма (каждое отдельно) по транспортирующим роликам направляются к печатному механизму календарного штемпеля; однооборотный механизм последнего приводится в действие рычагом манипулятора, включаемым передним краем движущегося письма; проштемпелёванные письма с помощью крыльчатки отбрасываются в следующий накопитель.

Почтамт - обособленное подразделение организации почтовой связи, обеспечивающее прием, обработку, вручение почтовых отправлений, прием подписки на периодические издания, а также предоставляющее клиентуре услуги почтовой и документальной (телеграф, телекс, факс и др.) связи и осуществляющее руководство подчиненными объектами почтовой связи.

Почтамт - объект почтовой связи, на который возложены следующие функции:
  • организация работы по функционированию почтовой связи на территории города;
  • развитие и размещение сети отделений почтовой связи и почтовых ящиков;
  • руководство и контроль подчиненной сети отделений почтовой связи;
  • оказание услуг почтовой связи пользователям;
  • обработка почтовых отправлений;
  • организация перевозки почты;
  • доставка почтовых отправлений адресатам на закрепленной территории.
Узел почтовой связи (городской - ГУПС, районный - РУПС) - обособленное подразделение организации почтовой связи (УПС), предоставляющее клиентуре все виды услуг почтовой связи и обрабатывающее все виды почтовых отправлений, периодической печати, а также осуществляющее распространение печати и руководство подчиненными отделениями почтовой связи.

Обменный пункт (ОП) - объект почтовой связи, осуществляющий обработку исходящей, входящей и транзитной почты, а также прямых почтовых контейнеров под пломбой (печатью) отправителя. Обменный пункт организуется, как правило, на пересечении железнодорожных магистралей или железных и автомобильных дорог.

Отделение почтовой связи (городское) - объект почтовой связи, предоставляющий населению, организациям, предприятиям и учреждениям услуги почтовой и документальной связи, осуществляющий прием подписки на газеты и журналы, а сельское - еще и услуги электрической связи и распространение печати в розницу.
Основными типами отделений почтовой связи в городах и поселках городского типа являются городские отделения почтовой связи (ГОПС):
- открытого типа с полной доставкой (т.е. доставкой письменной корреспонденции, периодической печати, переводов, пенсий и др.);
- открытого типа с ограниченной доставкой (т.е. доставкой отдельных видов почтовых отправлений);
- закрытого типа при организациях и предприятиях
Комментариев нет:

Отправить комментарий